ຄະນະຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາທັດສະນະສຶກສາທີ່ ເຂດເສດຖະກິດ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ຄັ້ງວັນທີ່ 17/12/2019 ໃນການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງຄຽງຄູ່ໄປກັບການຮຽນຮູ້ທິດສະດີ  

Nam cursus risus eu arcu convallis, ac maximus metus ultricies. Sed eget elit eu nisl ultricies feugiat. Maecenas nunc nulla, sagittis non augue facilisis, aliquam porttitor lorem.

What Is Professional Indemnity Insurance? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis vestibulum sollicitudin. Nullam volutpat ullamcorper…

What Is Professional Indemnity Insurance? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis vestibulum sollicitudin. Nullam volutpat ullamcorper…

What Is Professional Indemnity Insurance? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis vestibulum sollicitudin. Nullam volutpat ullamcorper…

What Is Professional Indemnity Insurance? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis vestibulum sollicitudin. Nullam volutpat ullamcorper…