ລາຍລະອຽດ

ການແຂ່ງຂັນໃນຮອບທຳອິດ ຫຼື ຮອບຄັດເລືອກມີ ທັງໝົດ 3 ຮອບ ແບ່ງອອກເປັນ ທັງໝົດ 6 ກຸ່ມ
ກຸ່ມລະ 10 ຄົນ

ຫ້ອງທີ່ມີ 6 ຄົນແມ່ນແຂ່ງກັນ 3 ຄູ່ຫຼັງຈາກໄດ້ຜູ້ເຂົ້າຮອບ 3 ຄົນແລ້ວ ຈົກສະຫຼາກຜູ້ໂຊກດີ ສຳລັບອີກ 2 ຄົນຕ້ອງແຂ່ງກັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຜູ້ຊະນະແລ້ວມາແຂ່ງກັບຜູ້ໂຊກດີເພື່ຶອຂັດເຂົ້າຮອບຕັດສິນ

 • ຮອບຄັດເລຶອກ : ຈະມີທັງຫມົດ 3 ຮອບ , ຈະເລີ່ມການແຂ່ງຂັນພ້ອມກັນຫມົດ ເຊິ່ງຈະແບ່ງການແຂ່ງຂັນອອກເປັນ 6ກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 10 ຄົນ(ກຸ່ມທີ່6 ຈະມີຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ 6ຄົນ):
 • ຮອບທີ່1 : ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະມີທັງຫມົດ 10 ຄົນ, ແບ່ງອອກເປັນ 5 ຄູ່. 1ຄູ່/3ຄໍາຖາມ (ໃນຮອບນີ້ ຈະຄັດເອົາຜູ້ຊະນະ 5 ຄົນ, ໂດຍຄົນທີ່ຕອບໄດ້ 2 ໃນ 3ຂໍ້ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜ່ານເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ
 • ຮອບທີ່2 : ໃນຮອບນີ້ຈະມີທັງຫມົດ 5 ຄົນ, ແບ່ງອອກເປັນ 2ຄູ່ ແລະ ຜູ້ໂຊກດີ 1ຄົນ (ໃນຮອບນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ມີການ ຈັບສະຫລາກຜູ້ໂຊກດີ 1ຄົນ, ເຊິ່ງຜູ້ໂຊກດີນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ ແບບອັດຕະໂນມັດ). ແລະ ໃນສ່ວນຂອງ 2ຄູ່ທີ່ເຫລືອ ແມ່ນຈະໄດ້ມາແຂ່ງຂັນກັນ, ແລ້ວເລືອກເອົາຄົນທີ່ຕອບໄດ້ 2 ໃນ 3ຂໍ້ ເປັນຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜ່ານເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ
 • ຮອບທີ່3 : ໃນຮອບນີ້ຈະມີທັງຫມົດ 3 ຄົນ, ເຊິ່ງຈະຕັດສິນເອົາຜູ້ຊະນະ 1ຄົນ, ແບ່ງອອກເປັນ 1ຄູ່ ແລະ ຜູ້ໂຊກດີ 1ຄົນ (ໃນຮອບນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ມີການ ຈັບສະຫລາກຜູ້ໂຊກດີ 1ຄົນ, ເຊິ່ງຜູ້ໂຊກດີນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ ແບບອັດຕະໂນມັດ). ແລະ ໃນສ່ວນຂອງ 2ຄົນ ແມ່ນຈະໄດ້ມາແຂ່ງຂັນກັນ, ແລ້ວເລືອກເອົາຄົນທີ່ຕອບໄດ້ 2 ໃນ 3ຂໍ້ ເປັນຜູ້ຊະນະ ເພື່ອໄປແຂ່ງໃນຮອບຕໍ່ໄປ ທີ່ຫ້ອງ

ຫມາຍເຫດ:​  ສຳຫລັບກຸ່ມທີ່ມີ 6ຄົນ ແມ່ນຈະແບ່ງອອກເປັນ 3ຄູ່, ຄັດເອົາຜູ້ຊະນະ 3ຄົນ, ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຜູ້ຊະນະທັງ 3ຄົນແລ້ວ ແມ່ນຈະໄດ້ມາແຂ່ງຂັນກັນ ໃນຮອບທີ 3 ເພື່ອຫາຜູ້ຊະນະພຽງແຕ່ຄົນດຽວ ເພື່ອທີ່ຈະໄປແຂ່ງໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

 • ຮອບຮອງຊະນະເລີດ: ໃນຮອບນີ້ ແມ່ນຫລັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ຜູ້ຊະ 6ຄົນ ຈາກ 6ກຸ່ມ ແລ້ວແບ່ງອອກເປັນ 3ຄູ່, ແຂ່ງ 1ຄູ່/3ຄໍາຖາມ ໂດຍຄົນທີ່ຕອບໄດ້ 2 ໃນ 3ຂໍ້ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜ່ານເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ.
 • ຮອບຊິງຊະນະເລີດ: ໃນຮອບນີ້ ຈະມີຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ຜ່ານການແຂ່ງຂັນໃນຮອບທີ່ຜ່ານມາ ທັງຫມົດ 3ຄົນ, ແລ້ວທັງ 3ຄົນ ແມ່ນຈະໄດ້ມາແຂ່ງກັນທັງຫມົດ 3ຮອບ, 1ຮອບ/3ຄໍາຖາມ ແລ້ວເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຊະນະຈາກ 2 ໃນ 3ຮອບ ເປັນຜູ້ຊະນະເລີດ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດ ຕາມລຳດັບ.

ກົດກະຕິກາ

ຄຳຖາມ 1 ຈະມີ 4 ຕົວເລືອກ, ຜູ້ແຂ່ງຂັນແມ່ນຈະຕ້ອງຕອບ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມໄວໃນການຕອບທຸກຄັ້ງ
 1. ໃຫ້ສົ່ງຕົວແທນແຕ່ລະຫ້ອງ ເພື່ອມາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ຫ້ອງລະ 2ຄົນ
 2. ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຈະຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນ ສຸດສະກະເທົ່ານັ້ນ.
 3. ນັກສຶກສາທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຈະຕ້ອງນຸ່ງຖືໃຫ້ເປັນລະບຽບ.
 4. ຫ້າມນັກສຶກສາ ທີິ່ເຂົ້າແຂ່ງຂັນມາຊ້າເດັດຂາດ.
 5. ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຂອງຄູ່ໃດມາຊ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ແຂ່ງເປັນຄູ່ສຸດທ້າຍ ແລະ ຖ້າວ່າຄູ່ສຸດທ້າຍແຂ່ງຫມົດແລ້ວ ຍັງບໍ່ມາແມ່ນຈະໄດ້ມີການຕັດສິດຄູ່ນັ້ນເລີຍ.

ຄ່າສະໝັກ ແລະ ລາງວັນ

ຄ່າສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນແມ່ນຄົນລະ 15,000 ກີບ. ຮັບພຽງແຕ່ 56 ຄົນເທົ່ານັ້ນ

 • ລາງວັນທີ 1: ເງິນສົດ 300,000 ກີບ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກຈາກສະຖາບັນ
 • ລາງວັນທີ 2: ເງິນສົດ 150.000ກີບ
 • ລາງວັນທີ 3: ເງີນຈຳນວນ 100.000ກີບ

ວັນເວລາ ແລະ
ສະຖານທີ່

ປິດຮັບສະໝັກ: 12 ມີນາ 2021

ມື້ແຂ່ງຂັນ: 19 ມີນາ 2021 (ຮອບຄັດເລືອກ ແລະ ຮອບຕັດສິນ)

 • ສະຖານທີ: ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ, ຊັ້ນ 4 ແລະ ຊັ້ນ 5. ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າເປັນຕົ້ນໄປ
  • ຫ້ອງທີ່ໃຊ້ສຳລັບການແຂ່ງຂັນ:
   • ກຸ່ມ1 ຫ້ອງ 401
   • ກຸ່ມ2 ຫ້ອງ 402
   • ກຸ່ມ3 ຫ້ອງ 403
   • ກຸ່ມ4 ຫ້ອງ 404
   • ກຸ່ມ5 ຫ້ອງ 405
   • ກຸ່ມ6 ຫ້ອງ 406

(ສໍາຫລັບຫ້ອງທີ່ໃຊ້ໃນການແຂ່ງ ຮອບຮອງ ແລະ ຮອບຊິງຊະນະເລີດ ແມ່ນຫ້ອງ 506)

ບ່ອນລົງທະບຽນ

ລົງທະບຽນຖາມ-ຕອບອາຊຽນ
ຫ້າມໃສ່ຄຳນຳໜ້າ: ທ້າວ ຫຼື ນາງ
ປີຣຽນ *
ພາກຮຽນ *

ລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຄະນະຮຽນ
ຊາຍພອນ ອ່ອນຣາສີ ນິເທດສາດ
ທ້າວ ຈະຕຸພອນ ແສງລັດສະໝີ ນິເທດສາດ
ທ້າວ ສອນໄຊ ໃສມະນີວັນ ນິເທດສາດ
ພູມີພົນ ຄຳພາພົງຜ່ານ ນິເທດສາດ
ຊັດໄຊ ສຸລິວົງ ນິເທດສາດ
ທ້າວ ບຸນທະວີ ວໍລະລາດ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
ນາງ ລັດຕະນີ ໝັ້ນຄົງສິນ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ນ.ນ້ອຍມົວ ນິເທດສາດ
ປາກາສິດ ໂພທິລາດ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
ເກດໄກສອນ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ:

ຕ໋ອກກີ້ ໄຊຍະກອນ

ກຳມະການຈັດການແຂ່ງຂັນ

ສຸກສະຫວັນ ສຸວັນນະແພງສີ

ຫົວໜ້າພະແນກກິດຈະກຳ