Home ແຈ້ງການ ແຈ້ງການ ເລື່ອງການພັກວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ 2019

ແຈ້ງການ ເລື່ອງການພັກວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ 2019

ເຖີງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ
ເລື່ອງການພັກວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ 2019
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຂໍແຈ້ງມາຍັງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະໝົດທຸກຄົນຊາບວ່າ: ຈະໄດ້ພັກການຮຽນ-ການສອນ ໃນວັນທີ 13-17/4/2019
ແລະ ວັນພະຫັດ ທີ 18/4/2019 ເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈີ່ງແຈ້ງມາຍັງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໝົດທຸກຄົນຮັບຊາບ

💦ຂໍອວຍພອນໃຫ້ໂຊກດີຕະຫຼອດປີໃໝ່ນີ້ດ້ວຍເຖີນ💦

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

WhatsApp Image 2020-11-12 at 20.22.50

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກໆ ສາຂາຮຽນ ໝົດທຸກຄົນ ຊາບວ່າ: ວັນທີ 23-26 ພະຈິກ 2020 ແມ່ນມີການສອບເສັງກາງພາກຮຽນ ທີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021,…

98007727_3332028490164275_2860690017204830208_o

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເປີດການຮຽນການສອນຕາມປົກກະຕິຄືນ ໃນວັນ ອັງຄານ ທີ່ 02/06/2020. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ແຈ້ງການ ເຖິງ : ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເລື່ອນມື້ເປີດການຮຽນການສອນ ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການໃໝ່ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິຄືນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມ Website ຫຼື…