ເຖີງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ
ເລື່ອງການພັກວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ 2019
ຫ້ອງການບໍລິຫານ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຂໍແຈ້ງມາຍັງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະໝົດທຸກຄົນຊາບວ່າ: ຈະໄດ້ພັກການຮຽນ-ການສອນ ໃນວັນທີ 13-17/4/2019
ແລະ ວັນພະຫັດ ທີ 18/4/2019 ເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈີ່ງແຈ້ງມາຍັງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໝົດທຸກຄົນຮັບຊາບ

💦ຂໍອວຍພອນໃຫ້ໂຊກດີຕະຫຼອດປີໃໝ່ນີ້ດ້ວຍເຖີນ💦

X