Home ແຈ້ງການ ແຈ້ງການ ເລື່ອງການປ້ອງກັນບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊັ້ນ ສົກຮຽນ 2017-2018

ແຈ້ງການ ເລື່ອງການປ້ອງກັນບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊັ້ນ ສົກຮຽນ 2017-2018

ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ນັກສຶກສາຂຽນບົດຈົບຊັ້ນປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ທຸກຄົນ
ເລື່ອງ: ແຈ້ງການສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊັ້ນ ແລະ ມື້ປ້ອງກັນບົດສະເໜີ
ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ ປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ທຸກຄົນໃຫ້ຊາບວ່າ ກຳນົດສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊັ້ນ ແມ່ນວັນທີ 05 ກຸມພາ 2018 ແລະ ມື້ປ້ອງກັນບົດສະເໜີແມ່ນຈະຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ກຸມພາ 2017 ນີ້. ສ່ວນຕາຕະລາງປ້ອງກັນບົດສະເໜີແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫຼັງ. ກຸ່ມໃດທີ່ບໍ່ສົ່ງພາຍໃນວັນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືວ່າສະຫຼະສິດການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນປະຈຳສົກຮຽນນີ້.
ກຸ່ມໃດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໃບຕິດຕາມເຂົ້າພົບອາຈານທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳຫ້ອງການວິຊາການດ່ວນ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການຂຽນບົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຕິດຕາມຂະບວນການກຽມຮຽນຈົບ ແລະ ຮັບໃບປະກາດນຳຫ້ອງທະບຽນຢ່າງໄກ້ຊິດ
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ.

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

WhatsApp Image 2020-11-12 at 20.22.50

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກໆ ສາຂາຮຽນ ໝົດທຸກຄົນ ຊາບວ່າ: ວັນທີ 23-26 ພະຈິກ 2020 ແມ່ນມີການສອບເສັງກາງພາກຮຽນ ທີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021,…

98007727_3332028490164275_2860690017204830208_o

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເປີດການຮຽນການສອນຕາມປົກກະຕິຄືນ ໃນວັນ ອັງຄານ ທີ່ 02/06/2020. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ແຈ້ງການ ເຖິງ : ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເລື່ອນມື້ເປີດການຮຽນການສອນ ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການໃໝ່ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິຄືນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມ Website ຫຼື…