Home ແຈ້ງການ ແຈ້ງການ ເຖິງນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະທຸກຄົນ(YSEALI)

ແຈ້ງການ ເຖິງນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະທຸກຄົນ(YSEALI)

ແຈ້ງການ ເຖິິງນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະທຸກຄົນ

ໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 17/ຕຸລາ/2019, ເວລາ 13:30-15:00 ໂມງ ທາງສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາປະເທດລາວ ຈະລົງມາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ໃຫ້ແກ່ອະດີດນັກສຶກ ແລະ ນັກສຶກສາປະຈຸບັນສາວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງການນີ້
ດັ່ງນັ້ນ, ທາງວິທະຍາໄລຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາໃຫ້ຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວນີ້ດ້ວຍ

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

WhatsApp Image 2020-11-12 at 20.22.50

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກໆ ສາຂາຮຽນ ໝົດທຸກຄົນ ຊາບວ່າ: ວັນທີ 23-26 ພະຈິກ 2020 ແມ່ນມີການສອບເສັງກາງພາກຮຽນ ທີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021,…

98007727_3332028490164275_2860690017204830208_o

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເປີດການຮຽນການສອນຕາມປົກກະຕິຄືນ ໃນວັນ ອັງຄານ ທີ່ 02/06/2020. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ແຈ້ງການ ເຖິງ : ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເລື່ອນມື້ເປີດການຮຽນການສອນ ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການໃໝ່ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິຄືນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມ Website ຫຼື…