ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກໆ ສາຂາຮຽນ ໝົດທຸກຄົນ ຊາບວ່າ:

ວັນທີ 23-26 ພະຈິກ 2020 ແມ່ນມີການສອບເສັງກາງພາກຮຽນ ທີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021, ໃຫ້ອາຈານ ແຕ່ລະທ່ານ ສົ່ງຂໍ້ສອບເສັງເຂົ້າຫ້ອງການຂອງ ສະຖາບັນ ກຳນົດ ວັນທີ 12-14 ພະຈິກ 2020 ແລະ ນັກສຶກສາທຸກຄົນໃຫ້ກຽມຄວາມພ້ອມ, ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນເພື່ອກຽມການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໝົດທຸກຄົນຮັບຊາບ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດ

X