Home ແຈ້ງການ ເສັງກາງພາກຮຽນທີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021
WhatsApp Image 2020-11-12 at 20.22.50

ເສັງກາງພາກຮຽນທີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກໆ ສາຂາຮຽນ ໝົດທຸກຄົນ ຊາບວ່າ:

ວັນທີ 23-26 ພະຈິກ 2020 ແມ່ນມີການສອບເສັງກາງພາກຮຽນ ທີ 1 ສົກຮຽນ 2020-2021, ໃຫ້ອາຈານ ແຕ່ລະທ່ານ ສົ່ງຂໍ້ສອບເສັງເຂົ້າຫ້ອງການຂອງ ສະຖາບັນ ກຳນົດ ວັນທີ 12-14 ພະຈິກ 2020 ແລະ ນັກສຶກສາທຸກຄົນໃຫ້ກຽມຄວາມພ້ອມ, ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນເພື່ອກຽມການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໝົດທຸກຄົນຮັບຊາບ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດ

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

98007727_3332028490164275_2860690017204830208_o

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເປີດການຮຽນການສອນຕາມປົກກະຕິຄືນ ໃນວັນ ອັງຄານ ທີ່ 02/06/2020. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ແຈ້ງການ ເຖິງ : ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ຈະໄດ້ເລື່ອນມື້ເປີດການຮຽນການສອນ ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການໃໝ່ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິຄືນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມ Website ຫຼື…

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຊາບວ່າ: ຈະໄດ້ເລື່ອນເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າ ຈະມີການແຈ້ງການເປັນທາງການໃໝ່ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນ ການສອນເປັນປົກກະຕິຄືນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ,…