ເລຂານຸການອາຊີບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາໄຟສ ແລະ ການຈົດບັນທຶກເອກະສານ, ແຕ່ຍັງຈັດການກັບຕາລາງວຽກຂອງສຳນັກງານ, ການປະສານງານປະຊຸມ, ການຈັດລະບຽນໄຟສຕ່າງໆ, ການຕອບຮັບໂທລະສັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຈຳເປັນອີກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ຫົວໜ້າຕ່າງໆ.

 

ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ?

ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຄື ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ວ່ອງໄວ, ກະຕືລືລົ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່່າບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນຕ້ອງກເາຕັດສິນໃຈ, ມີການແກ້ໄຂປັນຫາສະເພາະໜ້າ, ເວົ້າຈາສຸພາບ ໃຜກໍຢາກເຂົ້າໃກ້ ແລະ ສຸດທ້າຍໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທນຕໍ່ການເຮັດວຽກໜັກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບການເຮັດວຽກສຳເລັດ.

 

ລັກສະນະຂອງຫນ້າວຽກ?

  • ການເກັບກຳຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງໄດ້ປັນຢ່າງດີ
  • ມີການບັນທຶກຈົດກ່າຍໃນກອງປະຊຸມ
  • ຈັດຕາຕະລາງວຽກ ແລະ ມື້ນັດໝາຍ
  • ແບ່ງເບົາພາລະຂອງຫົວໜ້າດ້ວຍການເປັນຜູ້ຈັດລະບຽບດ້ານເວລາ
  • ຮູ້ທັນຂໍ້ມູນຂອງທຸກອົງກອນທີ່ບໍລິສັດພົວພັນ

 

ຄວາມສຳຄັນຂອງເລຂານຸການ?

ຍຸກນີ້ຫຼາຍຄົນມັກຈະເວົ້າວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານມັກຈະເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີເລຂານຸການທີ່ມີຄວາມສາມາດ ເພື່ອເອົາໄວ້ຄຽງຂ້າງໃນການແບ່ງເບົາພາລະ ໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນພາວະທີ່ເສດຖະກິດມີການແຂ່ງຂັນສູງ ຜູ້ບໍລິຫານຈະບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະມານັ່ງເຮັດວຽກທຸກຢ່າງໝົດ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄປເຮັດວຽກສຳຄັນເຊັ່ນ: ການວາງແຜນ, ການກຳນົດກົນລະຍຸດ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທັງໃນໜ່ວຍງານລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຜູ້ບໍລິຫານຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຜູ້ຊ່ວຍທີ່ມີຄວາມສາມາດແບ່ງເບົາພາລະນີ້ໄດ້.

 

ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງສາຍອາຊີບ?

ຜູ້ທີ່ຈະເປັນເລຂານຸການທີ່ດີນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຈະຢູ່ບ່ອນເກົ່າບໍ່ໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທັງວຽກປະຈຳ ແລະ ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕ້ອງເຕັມ 100%, ເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກຕ້ອງກົງຕາມທີ່ຫົວໜ້າຄາດຫວັງ, ມີວິໄສທັດ, ຮູ້ຈັກການບໍລິຫານຄົນ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນການພັດທະນາທັກສະທີ່ເຮົາມີໃຫ້ແຂງຂຶ້ນ ແນ່ນອນວ່າອາຊີບເລຂານຸການຕ້ອງໄດ້ມີການພົບປະກັບຫຼາຍບຸກຄົນ ແລະ ມີການເຮັດວຽກບາງຢ່າງແທນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຫົວໜ້າ. ຖ້າເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທຸກອົງກອນຈະມີການຍາດໂຕ ແລະ ເພີ່ມເປັນເງິນເດືອນ ຫຼື ສະຫວັດດີການຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

 

ຄຸ່ນຄ່າຂອງຜົນຕອບແທນທາງອາຊີບ?

ກົນລະຍຸດໃນການເຮັດວຽກເລຂານຸການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ນອກຈາກຄວາມເກັ່ງ ແລະ ຮັກໃນການເຮັດວຽກແລ້ວ ການທີ່ເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງວຽກຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະເວລາທີ່ເຮົາເຮັດວຽກໃດກໍຕາມ ຈະບົ່ງບອກເຖິງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມພາກພູມໃຈດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາທຸກຄົນເຮັດວຽກເລຂານຸການໃຫ້ເປັນມືືອາຊີບ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງສະຫຼາດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ຄືກັບຄຳວ່າ Work smart ບໍ່ແມ່ນ Work hard.

ເພີ່ມຕືື່ມ

ທັງໝົດນີ້ຄືການເປັນເລຂານຸການທີ່ດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສົນໃຈ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເລຂານຸການ ເຊິ່ງເມື່ອເຮົາໄດ້ພົບແນວທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ເຈົ້າຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກະຕືລືລົ້ນໃນຕຳແໜ່ງເລຂາມືອາຊີບ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ອົງກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນ, ມີລະບົບ. ເພາະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທັງຄວາມເປັນສາດ ແລະ ສິນຄວບຄູ່ກັນໄປ.

ບົດຄວາມຈາກ: 108.jobs

X