Home ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ ສາຍອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຮຽນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
97770829_3330541393646318_2156666124870090752_o-1874×937

ສາຍອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຮຽນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຍອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຮຽນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ !!
(ອາດມີຫຼາຍຄົນທີ່ຮຽນຈົບໄປ ເຮັດວຽກບໍ່ຕົງສາຍ ເພາະສະນັ້ນກ່ອນເຮົາຈະຕັດສິນໃຈຮຽນສາຂາໃດນັ້ນຄວນສຶກສາໃຫ້ດີວ່າອາຊີບໃດທີ່ເຮົາມັກ ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆ ຕັ້ງໃຈ ສຶກສາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ອາຈານໄດ້ ສິດສອນ ແລະ ໝັ່ນຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ການສຶກສາຄືບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນກ່ອນຈະໄປປະກອບອາຊີບຕ່າງໆ ເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ຊີວິດເຮົາລິຂິດເອງ ✌️💙)

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

22829601_1083498661753245_413496841849287444_o-1-420×280

ເລຂານຸການອາຊີບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາໄຟສ ແລະ ການຈົດບັນທຶກເອກະສານ, ແຕ່ຍັງຈັດການກັບຕາລາງວຽກຂອງສຳນັກງານ, ການປະສານງານປະຊຸມ, ການຈັດລະບຽນໄຟສຕ່າງໆ, ການຕອບຮັບໂທລະສັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຈຳເປັນອີກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ຫົວໜ້າຕ່າງໆ.   ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ? ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຄື ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ວ່ອງໄວ, ກະຕືລືລົ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່່າບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນຕ້ອງກເາຕັດສິນໃຈ,…

123917410_3565674443497442_6946597426483032163_o

ວັນທີ່ 07 / 11 / 2020 ກົງກັບວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດງານກິດຈະກໍາ ຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ໜ້າປົກ-web-ba

ຈັດວັນທີ່ 15 / 10 / 2020 ກົງກັບວັນພະຫັດ ເວລາ 11:00-12:30. ວັນພະຫັດກົງກັບວັນທີ 15 / 10 / 2020 ແຈ້ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ການຈັບ Buddy-Budder ເລີມແຕ່ວັນທີ 15/10/2020…