ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ
ເປີດຮັບສະຫມັກເພື່ອນຮ່ວມງານ
ຕຳແຫນ່ງ: IT Support
ສົນໃຈສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ 021 900337-8
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ
ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
(ປິດຮັບຟອມ 23 ພະຈິກ 2019)

X