Home ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂ່າວສານ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະໄດ້ມອບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວໃຫ້ຄອບຄົວນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.
86277094_3086068131426980_4384739933621846016_o-2048×1024

ວິທະຍາໄລສຸດສະກະໄດ້ມອບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວໃຫ້ຄອບຄົວນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມອບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວ ໃຫ້ ຄອບຄົວ ທ. ແສງແກ້ວ ຊັບລາດສະດາ ນັກສຶກສາ ສາຂາ ນິເທດສາດ ປີ 3 ທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.
ຂໍໃຫ້ນ້ອງດີຂື້ນໄວໆ ແລະ ສຳລັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຄົນທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງໄດ້

 

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

22829601_1083498661753245_413496841849287444_o-1-420×280

ເລຂານຸການອາຊີບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາໄຟສ ແລະ ການຈົດບັນທຶກເອກະສານ, ແຕ່ຍັງຈັດການກັບຕາລາງວຽກຂອງສຳນັກງານ, ການປະສານງານປະຊຸມ, ການຈັດລະບຽນໄຟສຕ່າງໆ, ການຕອບຮັບໂທລະສັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຈຳເປັນອີກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ຫົວໜ້າຕ່າງໆ.   ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ? ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຄື ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ວ່ອງໄວ, ກະຕືລືລົ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່່າບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນຕ້ອງກເາຕັດສິນໃຈ,…

123917410_3565674443497442_6946597426483032163_o

ວັນທີ່ 07 / 11 / 2020 ກົງກັບວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດງານກິດຈະກໍາ ຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ໜ້າປົກ-web-ba

ຈັດວັນທີ່ 15 / 10 / 2020 ກົງກັບວັນພະຫັດ ເວລາ 11:00-12:30. ວັນພະຫັດກົງກັບວັນທີ 15 / 10 / 2020 ແຈ້ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ການຈັບ Buddy-Budder ເລີມແຕ່ວັນທີ 15/10/2020…