ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມອບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວ ໃຫ້ ຄອບຄົວ ທ. ແສງແກ້ວ ຊັບລາດສະດາ ນັກສຶກສາ ສາຂາ ນິເທດສາດ ປີ 3 ທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.
ຂໍໃຫ້ນ້ອງດີຂື້ນໄວໆ ແລະ ສຳລັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຄົນທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງໄດ້

 

X