Home ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ ກິດຈະກຳ ປະມວນຮູບພາບ ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມໍທັກສິນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ປະມວນຮູບພາບ ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມໍທັກສິນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ຮຽນແລ້ວຮຽນອີກ ຮຽນເລື່ອຍໆໄປ ຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄົນ ເພາະການຮຽນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ຄືກັບ ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມໍທັກສິນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ມິດຕະພາບ ເປັນແບບໃດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ທີ່ແທ້ຈິ່ງນັ້ນໄດ້ມາຈາກໄສ .
ພາບເຫຼົ່ານີ້ສອນໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນເປັນເວລາ 5 ມື້
5 ມື້ ແຫ່ງຄວາມດີໃຈ
5 ມື້ແຫ່ງຄວາມສຸກ
5 ມື້ແຫ່ງຄວາມຮັກ
5 ມື້ແຫ່ງມິດຕະພາບ

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

22829601_1083498661753245_413496841849287444_o-1-420×280

ເລຂານຸການອາຊີບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາໄຟສ ແລະ ການຈົດບັນທຶກເອກະສານ, ແຕ່ຍັງຈັດການກັບຕາລາງວຽກຂອງສຳນັກງານ, ການປະສານງານປະຊຸມ, ການຈັດລະບຽນໄຟສຕ່າງໆ, ການຕອບຮັບໂທລະສັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຈຳເປັນອີກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ຫົວໜ້າຕ່າງໆ.   ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ? ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຄື ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ວ່ອງໄວ, ກະຕືລືລົ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່່າບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນຕ້ອງກເາຕັດສິນໃຈ,…

123917410_3565674443497442_6946597426483032163_o

ວັນທີ່ 07 / 11 / 2020 ກົງກັບວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດງານກິດຈະກໍາ ຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ໜ້າປົກ-web-ba

ຈັດວັນທີ່ 15 / 10 / 2020 ກົງກັບວັນພະຫັດ ເວລາ 11:00-12:30. ວັນພະຫັດກົງກັບວັນທີ 15 / 10 / 2020 ແຈ້ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ການຈັບ Buddy-Budder ເລີມແຕ່ວັນທີ 15/10/2020…