ວັນທີ 6-10 ກັນຍາ 2017 ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເດີນທາງມາທັດສະນະທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັກສິນ ສົງຂາ ປະເທດໄທ
ຂອບໃຈທີ່ພາກັນມາຕອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ມິດຕະພາບໃຫ້ກັນມາຕະຫຼອດ

X