ຄົນລະເລັກລະນ້ອຍ ເດີນໍ້າໃຈເພື່ອນ້ອງໆຢູ່ໂຮງຮຽນຫ່າງໄກສອກຫລີກ

X