ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທີ່ຮ່ວມກັນບໍລິຈາກເຄື່ອງຂອງອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ນ້ອງໆ

ຄູອາຈານ ແລະ

ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຮ່ວມບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຊື້ອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ນ້ອງໆ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ-ປະຖົມ-ມັດທະຍົມສົມບູນ ບ້ານຊຽງແລທ່າ ເມືອງປາກງື່ມ.
ຊ່ວຍກັນຄົນລະເລັກນ້ອຍ ຂອບໃຈນໍ້າໃຈຂອງພວກເຈົ້າ

X