Home ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂ່າວສານ ຂໍເຊີນຊວນ ນ້ອງນັກຮຽນຈົບ ມໍ7 ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ການເຜີຍແຜ່ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ຂໍເຊີນຊວນ ນ້ອງນັກຮຽນຈົບ ມໍ7 ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ການເຜີຍແຜ່ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມໍ7 ຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທະຍາໄລ ທີ່ລູກຂອງທ່ານ ເລືອກຮຽນນັ້ນສອນຫຼັກສູດໃດ,ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງແດ່ ແລະ ສະຖານທີ່ ຫ້ອງຮຽນ ເປັນແບບໃດ ໃນວັນທີ 27/7/2019 ເວລາ 9:30-12:00ໂມງ (ຂໍເຊີນຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ວິທະຍາໄລ ຂອງພວກເຮົາໄດ້)
ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
9:30-10:30 : ຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ຫ້ອງຮຽນອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
10:40-12:00 : ແນະນຳ4ສາຂາການຮຽນ
– ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ
– ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
– ສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
– ສາຂາ ນິເທດສາດ.

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

22829601_1083498661753245_413496841849287444_o-1-420×280

ເລຂານຸການອາຊີບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາໄຟສ ແລະ ການຈົດບັນທຶກເອກະສານ, ແຕ່ຍັງຈັດການກັບຕາລາງວຽກຂອງສຳນັກງານ, ການປະສານງານປະຊຸມ, ການຈັດລະບຽນໄຟສຕ່າງໆ, ການຕອບຮັບໂທລະສັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຈຳເປັນອີກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ຫົວໜ້າຕ່າງໆ.   ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ? ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຄື ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ວ່ອງໄວ, ກະຕືລືລົ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່່າບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນຕ້ອງກເາຕັດສິນໃຈ,…

123917410_3565674443497442_6946597426483032163_o

ວັນທີ່ 07 / 11 / 2020 ກົງກັບວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດງານກິດຈະກໍາ ຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ໜ້າປົກ-web-ba

ຈັດວັນທີ່ 15 / 10 / 2020 ກົງກັບວັນພະຫັດ ເວລາ 11:00-12:30. ວັນພະຫັດກົງກັບວັນທີ 15 / 10 / 2020 ແຈ້ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ການຈັບ Buddy-Budder ເລີມແຕ່ວັນທີ 15/10/2020…