ກີດຈະກຳລ້ຽງເຂົ້າຫນົມເດັກນ້ອຍພິການຕາທົ່ງປົ່ງ

ນັກສືກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າໄທ ໄດ້ພາກັນໄປເຮັດກີດຈະກຳລ້ຽງເຂົ້າຫນົມເດັກນ້ອຍພິການຕາທົ່ງປົ່ງ

#ຄວາມສຸກຫາໄດ້ຖ້າໃຈຕ້ອງການ

X