ຂໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ເຮັດກິດ​​ຈະ​ກຳ​ຖ່າຍ​ທຳ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ນິ​ເທດ​ສາດ ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສູດ​ສະ​ກະ. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ​ສາດ Make up & costume ກ່າເກັ່ງ​ຢູ່​ເນາະ (ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ກາ​ນ​ຖ່າຍ​ທຳ)

X