ກິດຈະກຳ ຈິດອາສາໃນໂຄງການ “ອ້າຍ-ເອື້ອຍສອນນ້ອງຖ່າຍພາບ ຄັ້ງທີ່ 1” ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ເຈົ້າອານຸວົງ

ຄະນະອາຈານ ແລະນັກສຶກ ສາຂານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດກິດຈະກຳ ຈິດອາສາໃນໂຄງການ “ອ້າຍ-ເອື້ອຍສອນນ້ອງຖ່າຍພາບ ຄັ້ງທີ່ 1” ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ເຈົ້າອານຸວົງ
ວັນທີ 23 ມີນາ 2018

X