ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ແລະ ວິທະຍາໄລ Institution Technical Education College East
(ITE College East) ໄດ້ພາກັນໄປສ້າງ ຫ້ອງສະຫມຸດໃຫ້ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມບູນໂພນແກ້ວ ເມືອງໂທລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆມີຫ້ອງອ່ານຫນັງສື😁📚📖
#16/3/2019
#ພວກເຮົາຈະຢູ່ນຳກັນ7ມື້ຕິດຕາມຕໍ່ໄປກັບຫ້ອງສະຫມຸດນ້ອງໆ

X