Home ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ ກິດຈະກຳ ກິດຈະກຳ ຂອງ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ແລະ ວິທະຍາໄລ Institution Technical Education College East

ກິດຈະກຳ ຂອງ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ແລະ ວິທະຍາໄລ Institution Technical Education College East

ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ແລະ ວິທະຍາໄລ Institution Technical Education College East
(ITE College East) ໄດ້ພາກັນໄປສ້າງ ຫ້ອງສະຫມຸດໃຫ້ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມບູນໂພນແກ້ວ ເມືອງໂທລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆມີຫ້ອງອ່ານຫນັງສື😁📚📖
#16/3/2019
#ພວກເຮົາຈະຢູ່ນຳກັນ7ມື້ຕິດຕາມຕໍ່ໄປກັບຫ້ອງສະຫມຸດນ້ອງໆ

Share This Post

Post Navigation

Related Articles

22829601_1083498661753245_413496841849287444_o-1-420×280

ເລຂານຸການອາຊີບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາໄຟສ ແລະ ການຈົດບັນທຶກເອກະສານ, ແຕ່ຍັງຈັດການກັບຕາລາງວຽກຂອງສຳນັກງານ, ການປະສານງານປະຊຸມ, ການຈັດລະບຽນໄຟສຕ່າງໆ, ການຕອບຮັບໂທລະສັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຈຳເປັນອີກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບອົງກອນ ຫຼື ຫົວໜ້າຕ່າງໆ.   ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ? ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຄື ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ວ່ອງໄວ, ກະຕືລືລົ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່່າບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນຕ້ອງກເາຕັດສິນໃຈ,…

123917410_3565674443497442_6946597426483032163_o

ວັນທີ່ 07 / 11 / 2020 ກົງກັບວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດງານກິດຈະກໍາ ຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ໜ້າປົກ-web-ba

ຈັດວັນທີ່ 15 / 10 / 2020 ກົງກັບວັນພະຫັດ ເວລາ 11:00-12:30. ວັນພະຫັດກົງກັບວັນທີ 15 / 10 / 2020 ແຈ້ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ການຈັບ Buddy-Budder ເລີມແຕ່ວັນທີ 15/10/2020…