ກິດຈະກຳອ້າຍເອື້ອຍສອນນ້ອງຖ່າຍພາບເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ ມສ ເມືອງນານ ໃນຕອນເຊົ້າ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນດີແລະອົບອຸ່ນຈາກ ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ
(ທີ່ເມືອງນານ ອາກາດຫນາວທີ່ສຸດ ກນາວກະດູກເລີຍ)

X